خدمات  سیستم آتش بند
Loading the player ...
سیستم آتش بند
تعداد رای ها:

سیستم آتش بند

به منظور جلوگیری از گسترش، نفوذ و انتشار دود و آتش در طبقات، با بستن داکت ها، کانال های تاسیساتی،  محل منافذ ، مسدود نمودن فاصله دال تا نما و .... از سیستم های آتش بند ( Fire Stop) استفاده می گردد.

 
گالری ها
4
4
3
3
2
2
1
1