خدمات  مقاوم سازی سازه های فلزی در برابر آتش با استفاده از رنگ های پف کننده
Loading the player ...
مقاوم سازی سازه های فلزی در برابر آتش با استفاده از رنگ های پف کننده
تعداد رای ها:

مقاوم سازی سازه های فلزی در برابر آتش با استفاده از رنگ های پف کننده

 رنگ های پف کننده (Intumescents) در برابر حرارت افزایش حجم می دهند و از رسیدن حرارت به المان فلزی جلوگیری می نمایند.