پروژه ها  پروژه های در دست انجام  پروژه تجاری امیرکبیر – تهران
Loading the player ...

پروژه تجاری امیرکبیر – تهران

پروژه تجاری امیرکبیر تهران

کارفرما: شرکت صبا میهن

مشاور: شرکت مهندسی تدبیر عمران ایرانیان و ابنیه نواندیش

پیمانکار: شرکت مهندسی تکناب