پروژه ها  پروژه های خاتمه یافته  پروژه اداری تجاری امید 2
Loading the player ...

پروژه اداری تجاری امید 2

مجتمع تجاری- اداری امید 2

مشاور: امور پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران- مهندسین مشاور دارافزین

پیمانکار: مانا- سیپورت

زیربنا: 51000 مترمربع