پروژه ها  پروژه های خاتمه یافته  کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Loading the player ...

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور: مهندسین مشاور گروه 4

پیمانکار: شرکت بهسرا

زیربنا: 43632 مترمربع