پروژه ها  پروژه های در دست انجام


پروژه اداری تجاری پایتخت
شرکت ثامن سازه عرش
۱۳۹۲/۱۰/۲۱

پروژه هتل نگین مشهد
شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین
۱۳۹۲/۱۰/۲۱

پروژه مروارید گوهر شاد
شرکت انجام ابنیه خراسان
۱۳۹۲/۱۰/۲۱

پروژه مهر
ﻣﺆسسه مالی و اعتباری مهر
۱۳۹۲/۱۰/۲۱

پروژه تجاری امیرکبیر – تهران
شرکت صبا میهن
۱۳۹۲/۰۷/۲۰

برج جام (اتوبانک)
بانک ملت
۱۳۹۲/۱۰/۲۱